Aktualności
Komunikat PFRON
25.01.2011.

Nowe zasady wypełniania obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w oparciu o doświadczenia z pierwszego roku realizacji zadania dotyczącego oceny sytuacji ekonomicznej beneficjentów wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r, Nr 53, poz. 311), a także zgodnie ze stanowiskiem UOKiK w przedmiotowej sprawie, Zarząd PFRON przyjął nowe zasady wypełniania obowiązku wynikającego z w/w rozporządzenia.

Od okresów sprawozdawczych przypadających w 2011 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą dołączają do wniosku WN-U-G „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” jeden raz w roku nie później jednak niż do końca I kwartału, a także w razie zmiany danych zawartych w formularzu. Przedmiotowa zmiana ma na celu uproszczenie procesu otrzymywania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz ograniczenie ilości dokumentów kierowanych w stan „do korekty” z powodu braku przedmiotowego załącznika.

Dla beneficjentów składających dokumenty elektronicznie ww. forma składania „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” będzie dostępna od marca 2011r. z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji

 
Informacja WTZ Rakoniewice
25.01.2011.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom SERCE
Warsztaty Terapii Zajęciowej Rakoniewice
ma status organizacji pożytku publicznego
KRS 0000137273
Prosimy serdecznie o 1% odpisu podatku
Na rehabilitację osób niepełnosprawnych  i chorych dzieci.
Nr Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach
59 9081 0006 0017 0149 2000 0005
 
Termin składania wniosków w ramach programu Student II
24.01.2011.
 Od 1 lutego 2011 do 28 lutego 2011 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w terminie od 1 lutego 2011 do 28 lutego 2011 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu „Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Wnioski należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły.
Szczegóły dotyczące programu jak również druk wniosku o dofinansowanie kosztów nauki dostępne są na stronie Funduszu oraz w siedzibach Oddziałów PFRON.

  • Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do Wniosku (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do Wniosku (pobierz)
  • Załącznik nr 3 do Wniosku (pobierz)
 
zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os. niepełnosprawnych
04.01.2011.

Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, Poz. 1475)

 
Zmiana godzin pracy Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
30.12.2010.

Z dniem 3 stycznia 2011 roku OION w Grodzisku Wlkp.  pracować będzie 

w godzinach 7:30 - 15:30.

 
życzenia
14.12.2010.
 
Komunikat PFRON
06.10.2010.

Pilotażowy program "UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że pilotażowy program „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2007 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 4 czerwca 2007 r., był realizowany wyłącznie do dnia 30 czerwca 2010 r.

 

 
komunikat PFRON
01.10.2010.

Ocena sytuacji ekonomicznej wnioskodawców ubiegających się o wypłatę dofinansowania i refundacji
W związku z dużą ilością dokumentów wpływających do PFRON dotyczących oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawców ubiegających się o wypłatę dofinansowania i refundacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, iż utrudniony kontakt telefoniczny związany jest z intensywną pracą przy dokładnej i szczegółowej analizie nadsyłanych dokumentów. W celu skutecznego skontaktowania się z pracownikami Funduszu należy dzwonić na infolinię PFRON pod numerem telefonów: 0 801 233 554 (z tel. stacjonarnych) oraz 022 581 84 10 (z tel. komórkowych), gdzie zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru kontaktowego oraz danych niezbędnych do identyfikacji w systemie. Następnie pracownicy zajmujący się merytorycznym rozpatrywaniem spraw będą udzielać wszelkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań.

 
Biała Sobota w Granowie
30.09.2010.

Starosta Grodziski, Wójt Gnimy Granowo , Dyrektor ZOZ w Grodzisku Wlkp. uprzejmie zapraszają mieszkańców: Granowa, Bielaw, Dalekiego, Drużynia, Granówka, Januszewic, Kąkolewa, Kotowa, Kubaczyna, Niemierzyc, Separowa, Strzępinia, Zemska na bezpłatne badania w ramach " Białej Soboty", które odbędą się dnia 9 października 2010 r. od godziny 9.00 - 13.00 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym W Granowie ul. Konstytucji 3 Maja 1A.

Badania obejmują: konsulatacje lekarza chirurga, konsulatcje lekarza internisty, konsultacje lekarza kardiologa.

Badania USG, EKG, Pomiar cukru i ciśnienia.

Należy ze sobą zabrać : dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie !

 
Komunikat PFRON dotyczący terminu składania wniosków na PEGAZ 2010
27.09.2010.
Termin przyjmowania w 2010 roku, przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Pegaz 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się – w obszarze C
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala termin przyjmowania przez Oddziały PFRON w roku 2010 wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Pegaz 2010” - obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) - od dnia 24 września do 11 października 2010 roku.
 
Student II - komunikat
21.09.2010.

STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – sposób dofinansowania kosztów w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011
W związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z przewidywaniami decyzje finansowe podejmowane na podstawie złożonych wniosków będą dotyczyły wyłącznie semestru zimowego roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011. Ewentualne dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku akademickiego (szkolnego) będzie mogło nastąpić pod warunkiem dysponowania przez PFRON w 2011 roku środkami finansowymi na realizację programu „STUDENT II”.

Jednocześnie PFRON przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami realizacji programu „STUDENT II”, składane w ramach programu wnioski powinny dotyczyć kosztów nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011. Ubiegając się o przyznanie dofinansowania w ramach programu „STUDENT II” należy we wniosku (w tabeli 4 „Zakres rzeczowy i finansowy wnioskowanego dofinansowania”) wskazać rodzaje kosztów, które mają zostać objęte dofinansowaniem ze środków PFRON – w rozbiciu na dwa semestry roku akademickiego (szkolnego).

W sytuacji przyznania dofinansowania wyłącznie na jeden semestr nauki i podpisania w 2010 roku umowy semestralnej, złożony przez Wnioskodawcę wniosek obejmujący koszty nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011 stanowić będzie podstawę do zawarcia w 2011 roku ewentualnego aneksu do umowy – jeżeli PFRON będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011.

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 41 z 70