Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:
1. Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  25.06.2002  r. sprawie  określenia rodzajów  zadań  powiatu, które mogą być finansowane ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz.U. Nr 96 poz.861, z późniejszymi zmianami),

Wykaz potrzebnych dokumentów:
1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania,
2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
3. Oświadczenie    o    miesięcznych    dochodach    rodziny    osoby    niepełnosprawne lub dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,
4. Faktury (określające limit Narodowego Funduszu Zdrowia i wysokość dofinansowania NFZ ).
5. Dowód osobisty - do wgląd
6. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
- prowadzenie działalności związanej z niepełnosprawnością przez okres co najmniej 2lat przed złożeniem wniosku (statut)
- udokumentowanie  posiadanych  środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu

Wysokość opłat:
Wniosek nie podlega opłacie.

Pełna treść uchwały oraz zasad

Wzory wniosków do pobrania:

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych: wniosek
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: wniosek