Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych

Dofinansowanie do zakupu w sprzęt rehabilitacyjny ze środków finansowych PFRON udzielane jest za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwego ze względu na miejsce siedziby.

Osoby prawne składają wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu do PCPR.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jeden raz w roku osoby prawne, jeżeli:

  1. prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

  2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie składania wniosku.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Ocena o zasadności wniosku, ocena spełnienia warunków formalnych oraz podjęcie decyzji o udzieleniu dofinansowania należy do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania określa Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926) oraz „Zasady dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Grodziskiego ” (Uchwała Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 42/2019 z dn. 26.02.2019 r.)

Zasady dofinansowania ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego

Termin składania wniosku dla osób prawnych do 30 listopada roku poprzedzajacego realizację zadań,

Wniosek do pobrania